დონორები და პარტნიორები

 

  დონორები

ევროკავშირი
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
ეკოფიზი
ვინროკი
ევროკავშირის გარემოს უსაფრთხოების ინიციატივა

 

 

 

 პარტნიორები

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი
  ქ. ახალციხის მერია
  ქ. ბათუმის მერია
  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
  ქ. გორის მერია
  ქ. ზუგდიდის მერია
  ქ. თბილისის მერია
  ქ. თელავის მერია
  თემი თელავის მუნიციპალიტეტი
  ქ. მცხეთის მერია
  ქ. რუსთავის მერია
  ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი