თამარ პატარიძე

რემისიის ექსპერტი

ელ- ფოსტა: tamar.pataridze@gmail.com;

ტელ: 599934004