თამარ პატარიძე

თამარ პატარიძე

პროექტის "დაბალემისიებიანი სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება/ სუფთა ენერგიის პროგრამა (EC-LEDS)" მენეჯერი.

ელ- ფოსტა: tamar.pataridze@gmail.com;

ტელ: 599934004