დასრულებული პროექტები

03 12, 2018 -

კლიმატის პოლიტიკის გაძლიერება (GIZ)

GIZ-ის პროექტის „კლიმატის პოლიტიკის მიმართულებით შესაძლებლობების გაძლიერება აღმოსავლეთ ბალკანეთში, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში “ფარგლებში, რემისიამ ჩაატარა ანალიზი საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) განახლებისა და NDC-ის განხორციელების...

06 10, 2014 - 03 31, 2016

საპროექტო წინადადების "საქართველოში შენობების სექტორისთვის ეროვნული შემარბილებებლი ღონისძიებების (NAMA) კონცეფციის მომზადება

„საქართველოში შენობების სექტორისთვის ეროვნულ დონეზე მისაღები სათბურის გაზების შემამცირებელი ღონისძიებების“ (NAMA) საპროექტო წინადადება პარტნიორი, საკონსულტაციო ცენტრის ECOFYS (გერმანია)/ ენერგეტიკის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (ECN) (ჰოლანდია) 2014 წელი შენობების სექტორის ემისიები...

12 01, 2013 - 03 01, 2014

ქ. ბათუმის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავება

ქ. ბათუმის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების გეგმა დაფინანსება: ქალაქ ბათუმის მერია 2013-2014 წლები 2010 წლის ოქტომბერში საქართველოში გაიმართა მერების შეთანხმებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, სადაც ხაზი გაესვა ქალაქების, როგორც კომპლექსური სისტემების, მნიშვნელობას სათბურის გაზების ემისიების...

06 13, 2013 - 09 30, 2013

კლიმატის ცვლილება და უსაფრთხოების საკითხები აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოების ფარგლებში

კლიმატის ცვლილება და უსაფრთხოება საქართელოში (მიმოხილვა) დონორი: ევროკავშირის ინიციატივა "გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება" 2013 წელი მსოფლიოში არსებული 14 კლიმატური ზონიდან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს 11 და სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ კლიმატის ცვლილების გამოვლინება და გავლენა ქვეყნის...

05 12, 2013 - 07 17, 2015

დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება/ სუფთა ენერგიის პროგრამა (EC-LEDS)

კონტრაქტორი: ვინროკ ინთერნეიშენალი/ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2013-2015 წლები.

01 24, 2012 - 09 30, 2017

დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება სუფთა ენერგიის პროგრამა (EC-LEDS)

2012 წლის დეკემბერში საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის მთავრობას შორის (საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) შუამდგომლობით) ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს კლიმატის ცვლილების კონვენციის ფარგლებში და კონკრეტულად საქართველოს დახმარებას დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიის...

03 03, 2011 - 12 23, 2011

ქ.თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავება

კონტრაქტორი: ვინროკ ინთერნეიშენალი/ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2011 წელი