დასრულებული პროექტები

03 12, 2018 -

კლიმატის პოლიტიკის გაძლიერება (GIZ)

GIZ-ის პროექტის „კლიმატის პოლიტიკის მიმართულებით შესაძლებლობების გაძლიერება აღმოსავლეთ ბალკანეთში, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში “ფარგლებში, რემისიამ ჩაატარა ანალიზი საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) განახლებისა და NDC-ის განხორციელების...

06 10, 2014 - 03 31, 2016

საპროექტო წინადადების "საქართველოში შენობების სექტორისთვის ეროვნული შემარბილებებლი ღონისძიებების (NAMA) კონცეფციის მომზადება

„საქართველოში შენობების სექტორისთვის ეროვნულ დონეზე მისაღები სათბურის გაზების შემამცირებელი ღონისძიებების“ (NAMA) საპროექტო წინადადება პარტნიორი, საკონსულტაციო ცენტრის ECOFYS (გერმანია)/ ენერგეტიკის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (ECN) (ჰოლანდია) 2014 წელი შენობების სექტორის ემისიები...

12 01, 2013 - 03 01, 2014

ქ. ბათუმის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავება

ქ. ბათუმის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების გეგმა დაფინანსება: ქალაქ ბათუმის მერია 2013-2014 წლები 2010 წლის ოქტომბერში საქართველოში გაიმართა მერების შეთანხმებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, სადაც ხაზი გაესვა ქალაქების, როგორც კომპლექსური სისტემების, მნიშვნელობას სათბურის გაზების ემისიების...

06 13, 2013 - 09 30, 2013

კლიმატის ცვლილება და უსაფრთხოების საკითხები აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოების ფარგლებში

კლიმატის ცვლილება და უსაფრთხოება საქართელოში (მიმოხილვა) დონორი: ევროკავშირის ინიციატივა "გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება" 2013 წელი მსოფლიოში არსებული 14 კლიმატური ზონიდან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს 11 და სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ კლიმატის ცვლილების გამოვლინება და გავლენა ქვეყნის...

05 12, 2013 - 07 17, 2015

დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება/ სუფთა ენერგიის პროგრამა (EC-LEDS)

კონტრაქტორი: ვინროკ ინთერნეიშენალი/ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2013-2015 წლები.

01 24, 2012 - 09 30, 2017

დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება სუფთა ენერგიის პროგრამა (EC-LEDS)

2012 წლის დეკემბერში საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის მთავრობას შორის (საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) შუამდგომლობით) ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს კლიმატის ცვლილების კონვენციის ფარგლებში და კონკრეტულად საქართველოს დახმარებას დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიის...

03 03, 2011 - 12 23, 2011

ქ.თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავება

კონტრაქტორი: ვინროკ ინთერნეიშენალი/ აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2011 წელი    ჩვენი მისია და პრინციპები

  • მდგრადი განვითარების ცენტრი „რემისია“-ს მისია არის საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა მდგრადი განვითარების პრინციპების გატარებაში და დეცენტრალიზაციის პროცესების ეფექტურად წარმართვაში, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებისა და რეგიონებისათვის/მუნიციპალიტეტებისათვის პოლიტიკის განსაზღვრის, სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მომზადებისა და განხორციელების პროცესებში მონაწილეობის გზით.
  • ქვეყანაში თანამედროვე ცოდნის, ანალიტიკური მეთოდებისა და მოდელების, ასევე უახლესი ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შემოტანის ხელშეწყობა; ადგილობრივი ცოდნისა და „ნოუ-ჰაუ“-ების განვითარების და მათი საბაზრო სახემდე მიყვანის ხელშეწყობა; ადგილობრივი და ეროვნული ექსპერტების და დაინტერესებული მხარეების პოტენციალის გაზრდა.
  • ამ მისიის შესრულების პროცესში, „რემისიის“ ძირითადი მიდგომაა თავისი ძალისხმევა მიმართოს იმე კოსისტემებისაკენ, სექტორებისა და რეგიონებისაკენ, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან კლიმატის ცვლილების მიმართ ან რომლებსაც ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვთ კლიმატის ცვლილების გლობალურ პროცესებში.
  • გადაწყვეტილებების მიღებისა და განხორციელების პროცესებში ჩართულობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
  • ადამიანის უფლებათა დაცვა და გენდერული საკითხების ინტეგრირება მის საქმიანობაში „რემისია“-ს ძირითადი პრინციპებია.
  • ვრცლად იხილეთ

 


ჩვენი ხედვა

 

გლობალური გამოწვევები

 

კლიმატის დათბობა აშკარაა და 1950-იანი წლების შემდგომ დაკვირვებული ცვლილებები უპრეცედენტოა ბოლო მილიონი წლის განმავლობაში. ატმოსფერო და ოკეანე გათბა, ყინულისა და თოვლის საფარი შემცირდა და ზღვის დონემ აიწია. სათბურის გაზების ანთროპოგენული ემისიები გაიზარდა წინა ინდუსტრულ პერიოდთან შედარებით და ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე ოდესმე, რისი მიზეზიც ძირითადად დემოგრაფიული და ეკონომიკური ზრდაა.

 

სამხრეთ კავკასია

 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონი მოიცავს კავკასიონის სამხრეთ ნაწილსა და დაბლობებს და წარმოადგენს საზღვარს ევროპისა და აზიის რეგიონებს შორის. იგი ჩრდილოეთიდან შემოსაზღვრულია დიდი კავკასიონის მთაგრეხილით, სამხრეთით თურქეთისა და სომხეთის საზღვრით, დასავლეთით შავი ზღვითა და აღმოსავლეთით - კასპიის ზღვით. სამრეთ კავკასიის რეგიონში ბოლო საუკუნეში მიმდინარე დათბობის უტყუარი ნიშნები არსებობს

საქართველოს მიდგომა

 

საქართველო აქტიურ ნაბიჯებს დგამს კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ. ეს მოიცავს როგორც სათბურის გაზების ემისიების შემცირებას - ასევე კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტაციას. საქართველო წარმოადგენს გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის დანართ ერთში არ შესულ ქვეყანას. შესაბამისად, ჯერ-ჯერობით მას არ გააჩნია თავისი ტერიტორიიდან სათბურის გაზების ემისიების შემცირების რაოდენობრივი ვალდებულება.