მიმდინარე პროექტები

12 01, 2017 -

თი-ბი-სი ლიზინგის საკონსულტაციო მომსახურება

2017 წლის დეკემბრიდან დაწყებული 2 წლის განმავლობაში რემისია საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს TBC ლიზინგს ამ უკანასკნელის მიერ Green for Growth Fund-ის მიერ დაფინანსებული პროექტების ენერგეტიკულ შეფასებაში. აღნიშნული სამუშაო გაწეული იქნება პროექტის “საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა Green for...