საპროექტო წინადადებები

 • ქ.ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის აღდგენა/რეკონსტრუქცია;
 • ქ. ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის გაფართოება და სანერგის მოწყობა;
 • მწვანე ქალაქის იდეის პილოტირება და ქალაქების მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელი მწვანე ზონის სტანდარტების დანერგვა ქ. ქუთაისში;
 • ნაგავსაყრელიდან ატმოსფეროში მეთანის გაფრქვევის შემცირება ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე;
 • პატრიკეთის წყალგამწმენდი ნაგებობიდან მეთანის ჩაჭერა და უტილიზაცია;
 • თანამედროვე ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებზე ტურიზმის სექტორის ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესებში;
 • ქ.ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღის ცხელწყალმომარაგება ჰელიოსისტემის გამოყენებით;
 • ნარჩენი ბიომასის ბრიკეტების წარმოება და მისი გამოყენება ქ.ქუთაისის მუნიციპალური შენობების თბომომარაგების სისტემებში;
 • ქალაქ ზუგდიდის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სითბო-სიცივით მომარაგება თბური ტუმბოს ბაზაზე;
 • ქ. ზუგდიდში ლტოლვილთა სოციალრი საცხოვრებელი კორპუსების თბომომარაგება ბიომასაზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემით;
 • ქ. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სითბო-სიცივით მომარაგება თბური ტუმბოს ბაზაზე;
 • ქ.ბათუმში ინასარიძის ქუჩაძე მდებარე №8 საბავშვო ბაღის თბომომარაგება ბიომასაზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემით. მდგრადი განვითარების სააგენტო ქალაქ ახალციხის მერია;
 • ქ. ახალციხეში რაბათის ციხე-კოშკის კედლების და ეზოს მინათების სისტემების ენერგოდანახარჯების შემცირების შესაძლებლობები
 • მზის ენერგიით სარგებლობა ბოლნისში მზის ცენტრალიზებული ენერგოფერმის გამოყენებით
 • ემისიების შემცირება ქ. გორის ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლის შენობიდან
 • ქ. მცხეთაში ქუჩების განათების, შენობების ფასადების მინათების, პარკების და სკვერების განათების სისტემების ენერგოდანახარჯების შემცირების შესაძლებლობები
 • საპროექტო წინადადება ქ. თბილისში მუნიციპალური შენობების სრული და ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის პროგრამის მომზადებაზე
 • ქ.თელავის სპორტული კომპლექსის ენერგოეფექტური რეაბილიტაცია
 • ნარჩენი ბიომასის და მზის ენერგეტიკული პოტენციალის ჰიბრიდული გამოყენება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფშაველის ბაგა-ბაღის შენობისათვის.

 

საპროექტო წინადადებების სრული აღწერისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ [email protected]