ბინათმესაკუთრეთა ასოციაციების თრეინინგები

ბინათმესაკუთრეთა ასოციაციების თრეინინგები

2016 წლის 25 ნოემბერს, „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა“ პროექტის ფარგლებში, მდგრადი განვითარების ცენტრის- „რემისია“ და LAG კონსორციუმის ორგანიზებით ჩატარდა ტრეინინგი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავჯდომარეებისთვის. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ფუნქციონირების სამართლებრივი და ფინანსური საფუძვლების და ენერგოეფექტურობის შესახებ.

ტრეინინგზე პრეზენტაციები წარადგინეს, როგორც LAG კონსორციუმის წევრებმა, ასევე „რემისიას“ დირექტორმა- მარინა შვანგირაძემ და პროექტის ექსპერტმა- ზაალ ხელაძემ.

 

ბაკურიანის ქ. #2 კორპუსის მაცხოვრებლებთან შეხვედრის ანგარიში

19 ნოემბერი, 2016 წ., ქ. თბილისი, ბაკურიანის ქ. #2

მომზადებულია ა. პაპავას მიერ

მდგრადი განვითარების ცენტრი „რემისია“-ს დაკვეთით 2016 წლის 19 ნოემბერს შედგა გაცნობითი შეხვედრა ქ. თბილისში, ბაკურიანის ქ. #2 კოპრუსში მცხოვრებ პირებთან. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა მაცხოვრებლებისათვის მათი საცხოვრებელი კორპუსის ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის შესაძლებლობების პირველადი გაცნობა. შეხვედრას დაესწრო კორპუსში მცოხვრები 14 პირი, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი ბინების მესაკუთრეთა ამხანაგობის ფუნქციონირებაში.

მდგრადი განვითარების ცენტრი „რემისია“-ს კონსულტანტთა ჯგუფმა წარუდგინა დამსწრე საზოგადოებას ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია საბურთალოს რაიონში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის არქიტექტურულ-საინჟინრო კონცეპციის შემუშავება. მოცემული კონცეპცია გულისხმობს რეაბილიტაციის დროს ისეთი ღონისძიებების გატარებას , რომლებიც უზრუნველყოფენს ბინათმესაკუთრეების კომუნალური გადასახადებისა და შენობის ექსპლოატაციის ხარჯების შემცირებას. შეხვედრის დამსწრეების გაეცნენ კონკრეტულ ღონიძიებების, რომელთა გატარებაც არის შესაძლებელი მათ კორპუსზე. განხილული ღონისძიებები მოიცავდა შენობის გარსაცამის დათბუნებას (კელდების, სახურავის დათბუნებას, ფანჯრების გაენერგოეფექტურობას), თბური და ელექტრო ენერგიის მისაღებად განახლებადი ენერგიის გამოყენებას (მზის კოლექტორების მეშვეობით ცხელწყალმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფას და ფოტოვოლტაიკების მეშვეობით ელექტროენერგიის მიღებას) და სხვას.

კონსულტანტებმა შესთავაზეს მობინადრეებს მოცემულ ინიციატივაში ჩართვა და კონცეფციის მომზადება. კონცეფციის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება დონორი და სახელმწიფო ორგანიზაციებთან მუშაობის დაწყება დაფინანსების მოძიებაზე და ასეთის მოპოვების შემთხვევაში პროექტის პრაქტიკული რეალიზაცია.

დამსწრე საზოგადოებამ გამოთქვა დაინტერესება ასეთი ტიპის პროექტში ჩართვის შესახებ და გამოხატა მზადყოფნა უზრუნველყოს კონსულტანტთა ჯგუფი საჭირო ინფორმაციით, დაეხმაროს ბინათმესაკუთრეებთან კომუნიკაციასა და სხვა საკითხების მოგვარებაში.

ეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ბაკურიანის ქ. #2 კორპუსის შემდეგმა ბინათმესაკუთრეებმა:

1. მიხეილ წინწალაშვილი, 2. ლევან დევდარიანი, 3. ლია გეწაძე, 4. ნათია ინწკირველი, 5. თამარ ტოგონიძე, 6. შოთა სვანიძე, 7. ნოდარი კაკაბაძე, 8. გეგა კაკაბაძე, 9. ილია ივანისელი, 10. მარინა ბარათელი, 11. ელენე ბრაჟნიკი, 12. ამირან დავითაშვილი, 13. დათო ბრეგვაძე, 14. მაია ძინძიბაძე.

 

ქ.თბილისში, ბალანჩივაძის ქ.№1-ში მდებარე თექვსმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ენერგოაუდიტის შედეგები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საბურთალოს რაიონის გამგეობა ორ ორგანიზაციასთან თანამშრომლებს. რაიონის გამგებელმა ბექა მიქაუტაძემ  ააიპ „კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოსა” (LAG) და ააიპ „მდგრადი განვითარების ცენტრი რემისიის“ წარმომადგენლებთან ერთად ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა ხელი.

 

attached_documents    ჩვენი მისია და პრინციპები

  • მდგრადი განვითარების ცენტრი „რემისია“-ს მისია არის საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა მდგრადი განვითარების პრინციპების გატარებაში და დეცენტრალიზაციის პროცესების ეფექტურად წარმართვაში, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებისა და რეგიონებისათვის/მუნიციპალიტეტებისათვის პოლიტიკის განსაზღვრის, სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მომზადებისა და განხორციელების პროცესებში მონაწილეობის გზით.
  • ქვეყანაში თანამედროვე ცოდნის, ანალიტიკური მეთოდებისა და მოდელების, ასევე უახლესი ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შემოტანის ხელშეწყობა; ადგილობრივი ცოდნისა და „ნოუ-ჰაუ“-ების განვითარების და მათი საბაზრო სახემდე მიყვანის ხელშეწყობა; ადგილობრივი და ეროვნული ექსპერტების და დაინტერესებული მხარეების პოტენციალის გაზრდა.
  • ამ მისიის შესრულების პროცესში, „რემისიის“ ძირითადი მიდგომაა თავისი ძალისხმევა მიმართოს იმე კოსისტემებისაკენ, სექტორებისა და რეგიონებისაკენ, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან კლიმატის ცვლილების მიმართ ან რომლებსაც ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვთ კლიმატის ცვლილების გლობალურ პროცესებში.
  • გადაწყვეტილებების მიღებისა და განხორციელების პროცესებში ჩართულობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
  • ადამიანის უფლებათა დაცვა და გენდერული საკითხების ინტეგრირება მის საქმიანობაში „რემისია“-ს ძირითადი პრინციპებია.
  • ვრცლად იხილეთ

 


ჩვენი ხედვა

 

გლობალური გამოწვევები

 

კლიმატის დათბობა აშკარაა და 1950-იანი წლების შემდგომ დაკვირვებული ცვლილებები უპრეცედენტოა ბოლო მილიონი წლის განმავლობაში. ატმოსფერო და ოკეანე გათბა, ყინულისა და თოვლის საფარი შემცირდა და ზღვის დონემ აიწია. სათბურის გაზების ანთროპოგენული ემისიები გაიზარდა წინა ინდუსტრულ პერიოდთან შედარებით და ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე ოდესმე, რისი მიზეზიც ძირითადად დემოგრაფიული და ეკონომიკური ზრდაა.

 

სამხრეთ კავკასია

 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონი მოიცავს კავკასიონის სამხრეთ ნაწილსა და დაბლობებს და წარმოადგენს საზღვარს ევროპისა და აზიის რეგიონებს შორის. იგი ჩრდილოეთიდან შემოსაზღვრულია დიდი კავკასიონის მთაგრეხილით, სამხრეთით თურქეთისა და სომხეთის საზღვრით, დასავლეთით შავი ზღვითა და აღმოსავლეთით - კასპიის ზღვით. სამრეთ კავკასიის რეგიონში ბოლო საუკუნეში მიმდინარე დათბობის უტყუარი ნიშნები არსებობს

საქართველოს მიდგომა

 

საქართველო აქტიურ ნაბიჯებს დგამს კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ. ეს მოიცავს როგორც სათბურის გაზების ემისიების შემცირებას - ასევე კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტაციას. საქართველო წარმოადგენს გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის დანართ ერთში არ შესულ ქვეყანას. შესაბამისად, ჯერ-ჯერობით მას არ გააჩნია თავისი ტერიტორიიდან სათბურის გაზების ემისიების შემცირების რაოდენობრივი ვალდებულება.